Akcionarsko društvo "FABRIKA SPECIJALNIH TRANSMISIJA" Istočno Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva bb
Telefon + 387 57 342 740
Web
Email fast@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 87 1 88 19,74 0,26 20,00
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 90 1 91 99,74 0,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 65,00000765,000007
PREF AD BANJA LUKA 10,00001410,000014
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000075,000007
KOKIĆ RADIVOJE 0,6615830,661583
TEŠANOVIĆ SINIŠA 0,5408290,540829
TOPALOVIĆ DRAGOLJUB 0,5198210,519821
ELEZ DESIMIR 0,4830710,483071
TODOROVIĆ MOMIR 0,4830710,483071
MANDIĆ DRAGAN 0,4830710,483071
MIJOVIĆ MIRO 0,4830710,483071
SAMARDŽIJA OBREN 0,4830710,483071
ĆOSIĆ PERICA 0,4830710,483071
NOSOVIĆ RANKO 0,4830710,483071
ANDRIĆ NENAD 0,4830710,483071
KAPURAN NEĐO 0,4830710,483071
ŠILJ OLGA 0,4830710,483071
ŠAROVIĆ VLADO 0,4830710,483071
ŠILJ MIRKO 0,4830710,483071
BREZO MIJAT 0,4830710,483071

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano: 1984. god. Preduzeće se bavi proizvodnjom mehaničkih prenosnika snaga za specijalna vozila.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radomir Kezunović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Vujanović predsjednik
Mićo Cicović član
Nada Savić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Neđo Kapuran predsjednik
Obren Zeljaja član
Branislav Milidrag član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata