Podaci o emitentu

Adresa KARAĐORĐEVA 386
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 303 490/051 303 488
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 471 1 472 27,34 0,10 27,45
5%-10% 3 0 3 20,21 0,00 20,21
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 52,34 0,00 52,34
UKUPNO 475 1 476 99,90 0,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LOVRIĆ GOSTIMIR 52,34496852,344968
PREF AD BANJA LUKA 9,9973169,997316
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 5,2116475,211647
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000025,000002
MARKOVIĆ SLAVKO 0,3477500,347750
STANIVUKOVIĆ MOMIR 0,2716240,271624
KOLAREVIĆ MIROSLAV 0,2473970,247397
KAJTEZ MLADEN 0,2387610,238761
VUKOJEVIĆ SINIŠA 0,2249170,224917
BERIĆ SIMEUN 0,2179950,217995

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata