Akcionarsko društvo Ugostiteljstvo i turizam "GACKO" Gacko

Podaci o emitentu

Adresa 18. H.L.P. Brigade 1
Telefon + 387 59 472 640
Web
Email uit gacko@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 58 0 58 12,83 0,00 12,83
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 77,17 0,00 77,17
UKUPNO 61 0 61 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUČENOVIĆ MILAN 38,58642538,586425
VUČENOVIĆ BOŽO 38,58637838,586378
PREF AD BANJA LUKA 9,9999959,999995
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999864,999986
LJUBIČIĆ RADE 0,9051140,905114
SLIJEPČEVIĆ ZDRAVKO 0,4834890,483489
ĆOSOVIĆ DANILO 0,4193690,419369
JOVOVIĆ DRAGOJE 0,3354810,335481
DODEROVIĆ MILJAN 0,3354810,335481
ILIĆ MILIMIR 0,2269410,226941

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1957., a od 2001. godine posluje kao AD Ugostiteljstvo i turizam ¨Gacko¨Gacko. U okviru registrovane djelatnosti obavlja usluge smještaja, ishrane i točenja pića u hotelima, motelima i restoranima. Zbog male iskorištenosti kapaciteta, kao i velikog broja radnika preduzeće posluje sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Okiljević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Saša Vučenović predsjednik
Dragan Milikić član
Juri Marej član
Milan Vučenović član
Rade Ljubičić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Mirić predsjednik
Goran Drinčić član
Ljilja Pikula član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata