Podaci o emitentu

Adresa Solunskih dobrovoljaca 62
Telefon + 387 59 472 311
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 294 0 294 24,50 0,00 24,50
5%-10% 1 0 1 9,30 0,00 9,30
10%-25% 1 0 1 21,86 0,00 21,86
> 25% 1 0 1 44,34 0,00 44,34
UKUPNO 297 0 297 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG KOMERC DOO GACKO 44,34218244,342182
EURO-KLAS DOO BIJELJINA 21,85835721,858357
PREF AD BANJA LUKA 9,2991839,299183
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6495924,649592
PAPOVIĆ RAJKO 3,1022083,102208
BJELOGRLIĆ RADE 0,3565260,356526
DAVIDOVIĆ MILOŠ 0,3297970,329797
VUKOVIĆ DRAGO 0,3259900,325990
AVDALOVIĆ MILINKO 0,2961470,296147
BOLJANOVIĆ PREDRAG 0,2826950,282695

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mira Koprivica direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Mastilović predsjednik
Rajko Papović zamjenik predsjednika
Veljko Vasiljević član
Desimir Mastilović član
Radomir Vučković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Sreten Grčić predsjednik
Nada Zelenović član
Nedeljko Rulj član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata