Podaci o emitentu

Adresa Veljka Mlađenovića bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25 0 25 13,79 0,00 13,79
5%-10% 3 0 3 20,04 0,00 20,04
10%-25% 1 0 1 19,64 0,00 19,64
> 25% 1 0 1 46,53 0,00 46,53
UKUPNO 30 0 30 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TP NIS PROMET DOO BANJA LUKA 46,52705746,527057
BOJANIĆ VASO 19,64479919,644799
PREF AD BANJA LUKA 9,9999719,999971
KUZMANOVIĆ SLAVKO 5,0416605,041660
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000345,000034
BUNIĆ STOJAN 4,9000554,900055
SAVIĆ MILOSAVA 2,1526002,152600
BUNIĆ SLOBODAN 1,8473491,847349
ĐEKANOVIĆ VIDA 0,9840460,984046
RADULOVIĆ MILENKO 0,7416750,741675

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jovo Banjac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vojin Peurača predsjednik
Nebojša Ninić zamjenik predsjednika
Vaso Bojanić član
Emina Komić član
Milorad Perkučin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata