Podaci o emitentu

Adresa KRUPA NA UNI
77240
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 14 0 14 20,54 0,00 20,54
5%-10% 7 0 7 49,46 0,00 49,46
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 22 0 22 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VOJNOVIĆ RANKO 30,00100430,001004
PREF AD BANJA LUKA 9,9999279,999927
OBRADOVIĆ MILORAD 7,4851307,485130
BRČIN SPOMENKO 7,4851307,485130
ŠAIN MILAN 7,4851307,485130
MILUNOVIĆ NIKOLA 6,1834116,183411
JAZIĆ ZDRAVKO 5,7766855,776685
ŠAJIN SREĆKO 5,0442845,044284
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999634,999963
MANDIĆ SAŠA 2,4408462,440846

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata