"IMAKO" trgovinsko i proizvodno a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Alfonsa XIII 21
Telefon + 387 51 224 110
Web
Email info@imako.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 224 0 224 20,55 0,00 20,55
5%-10% 1 0 1 7,13 0,00 7,13
10%-25% 3 0 3 46,18 0,00 46,18
> 25% 1 0 1 26,13 0,00 26,13
UKUPNO 229 0 229 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DRVOPRODEX DOO BANJALUKA 26,13387026,133870
OLJAČA NATAŠA 24,86829424,868294
INTELIOS DOO BANJA LUKA 11,20930511,209305
JANJIĆ NENAD 10,10509710,105097
PREF AD BANJA LUKA 7,1306097,130609
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,5614893,561489
VEREM AHMET 1,0411731,041173
TERZIĆ ASIM 0,8625570,862557
HOZIĆ VAHID 0,6997610,699761
TURKANOVIĆ LJUBINKA 0,6951960,695196

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

"KRAJIŠNIK-COMERCE" pravni prethodnik "IMAKO" a.d. osnovano 30.12.1982. Osnovna djelatnost je trgovina sirovom kožom na veliko. U ovom momentu ne bavi se osnovnom djelatnošću, nego izdavanjem poslovnih prostora u zakup.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dario Klincov direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ljubomir Klincov predsjednik
Dario Klincov zamjenik predsjednika
Nemanja Oljača član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata