Podaci o emitentu

Adresa BERKOVIĆI BB
88363
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 7 0 7 6,43 0,00 6,43
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 83,57 0,00 83,57
UKUPNO 9 0 9 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
HAJROVIĆ DUŠAN 83,56635883,566358
PREF AD BANJA LUKA 9,9999529,999952
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9998554,999855
LUČIĆ RANKO 1,0024311,002431
RAKOVIĆ MIRJANA 0,2785200,278520
MAKSIMOVIĆ GORAN 0,0696900,069690
RATKOVAC SLAĐAN 0,0277310,027731
ŠTRBAC DANIJEL 0,0277310,027731
VUKANOVIĆ SRĐAN 0,0277310,027731

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata