A.d. "KNEŠPOLjETURIST" za promet, ugostiteljstvo, turizam, uvoz i izvoz, Kozarska Dubica

Podaci o emitentu

Adresa Svetosavska 19
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 12 0 12 13,84 0,00 13,84
5%-10% 3 0 3 22,69 0,00 22,69
10%-25% 1 2 3 21,16 42,31 63,47
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 16 2 18 57,69 42,31 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STUPAR NATHALIE BIRGITTA PATRICIA 21,15615421,156154
VELJKOVIĆ VESELKA 21,15615421,156154
STUPAR BRANKO 21,15615421,156154
PREF AD BANJA LUKA 9,9981759,998175
SUBOTIĆ ZORAN 7,6905907,690590
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000545,000054
SINKIĆ ZORAN 2,6203432,620343
SINKIĆ ŽELJKO 2,6203432,620343
KONDIĆ ŽELJKO 2,6203432,620343
ĐAKOVIĆ NEMANJA 1,9083191,908319

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radovan Stupar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Josipović predsjednik
Goran Kondić član
Zoran Subotić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragica Zmijanjac predsjednik
Zoran Kondić član
Nikola Grgić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata