Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 25
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.808 87 4.895 10,78 0,12 10,90
5%-10% 2 0 2 14,10 0,00 14,10
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 4.812 87 4.899 99,88 0,12 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA FOČA 65,00103565,001035
PREF AD BANJA LUKA 10,00006310,000063
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0978089,097808
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000315,000031
ALIBABIĆ ŠERIF 1,2363151,236315
ALIBABIĆ PLAMENA 0,2826340,282634
MASTILO RANKO 0,2556670,255667
RAŠEVIĆ SLAVKO 0,2408240,240824
TODOROVIĆ MILAN 0,2335080,233508
KULIĆ RADIVOJE 0,2261910,226191
MILETIĆ MILOJICA 0,2261910,226191
MANDIĆ JELENKO 0,2261910,226191
BANJANIN ZDRAVKO 0,2261910,226191
KULIĆ ZDRAVKO 0,2261910,226191
KOVAČ GORAN 0,2261910,226191
MITROVIĆ VITKO 0,2261910,226191

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ranko Šaran direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zdravko Elez predsjednik
Ognjen Berezovski član
Velimir Vuković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata