Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA 25
73301 FOČA
Telefon / Faks 058 210 157/058 210 157
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.811 86 4.897 10,78 0,12 10,90
5%-10% 2 0 2 14,10 0,00 14,10
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 4.815 86 4.901 99,88 0,12 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA FOČA 65,00103565,001035
PREF AD BANJA LUKA 10,00006310,000063
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0978089,097808
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000315,000031
ALIBABIĆ ŠERIF 1,2363151,236315
ALIBABIĆ PLAMENA 0,2826340,282634
MASTILO RANKO 0,2556670,255667
RAŠEVIĆ SLAVKO 0,2408240,240824
TODOROVIĆ MILAN 0,2335080,233508
KOVAČ GORAN 0,2261910,226191
MANDIĆ JELENKO 0,2261910,226191
KULIĆ RADIVOJE 0,2261910,226191
MILETIĆ MILOJICA 0,2261910,226191
MITROVIĆ VITKO 0,2261910,226191
BANJANIN ZDRAVKO 0,2261910,226191
KULIĆ ZDRAVKO 0,2261910,226191

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata