Podaci o emitentu

Adresa SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 56
89240 GACKO
Telefon / Faks 059 464 703/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 117 0 117 25,00 0,00 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 119 0 119 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GACKO 65,00026565,000265
PREF AD BANJA LUKA 10,00002310,000023
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999734,999973
SUPIĆ RADOVAN 0,5775990,577599
RADMILOVIĆ RADOMIR 0,5592470,559247
GOVEDARICA MILIMIR 0,4996590,499659
GOJKOVIĆ VELIMIR 0,4675620,467562
ŠUPIĆ MILAN 0,4492100,449210
KRSTOJEVIĆ RATKO 0,4492100,449210
CRNOGORAC MLADEN 0,4492100,449210

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata