Podaci o emitentu

Adresa OBRENA IVKOVIĆA BB
88280 NEVESINJE
Telefon / Faks 059 601 923/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 24 0 24 25,00 0,00 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 26 0 26 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA NEVESINJE 64,99850564,998505
PREF AD BANJA LUKA 10,00020610,000206
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9998454,999845
IVKOVIĆ RADOVAN 2,3148012,314801
RAŠOVIĆ ŽELJKO 2,1296782,129678
BRATIĆ SVETISLAV 2,1296782,129678
PUDAR BRANISLAV 1,9677611,967761
VASILJEVIĆ JOVAN 1,6202061,620206
GUTIĆ GORAN 1,3891901,389190
PAŠAJLIĆ JELA 1,1576581,157658

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata