Podaci o emitentu

Adresa Branka Popovića 115
Telefon + 387 51 371 397
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 682 11 693 28,99 0,34 29,33
5%-10% 1 0 1 8,12 0,00 8,12
10%-25% 3 0 3 62,54 0,00 62,54
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 686 11 697 99,66 0,34 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUKAT DOO BANJA LUKA 24,36358624,363586
STUPAR JOVO 23,01780223,017802
ANTEŠEVIĆ GORDANA 15,16309815,163098
PREF AD BANJA LUKA 8,1224188,122418
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0612094,061209
TRIO-TRADE PP 3,6661113,666111
BATES DRAGOMIR 0,3676300,367630
RACA RATKO 0,2012610,201261
KAZIĆ MUSTAFA 0,1843460,184346
DRAGIŠIĆ MAJA 0,1670070,167007

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Svetozar Ivetić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Budimir Stanković predsjednik
Velimir Balaban član
Darko Lazić član
Mile Radišić član
Ratko Raca član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jelena Antonijević predsjednik
Svetozar Dojčinović član
Šemsudin Mulaomerović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata