Podaci o emitentu

Adresa ILIJE GARAŠANINA 6
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 310 406/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.142 33 1.175 22,99 4,03 27,02
5%-10% 1 0 1 5,84 0,00 5,84
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 67,14 0,00 67,14
UKUPNO 1.144 33 1.177 95,97 4,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MARINKOVIĆ BOSA 67,14244067,142440
PREF AD BANJA LUKA 5,8352575,835257
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,9176452,917645
DAMJANOVIĆ MILENKO 1,4459781,445978
KRALJEVIĆ MILJENKO 0,7341210,734121
ĐUKANOVIĆ NENAD 0,6385270,638527
SOKAL MLADEN 0,5875110,587511
MILINKOVIĆ DRAGANA 0,5815660,581566
OJDANIĆ VERA 0,5401500,540150
MAGAZINOVIĆ LIDIJA 0,5318340,531834

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata