Građevinsko preduzeće "KRAJINA" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Trg srpskih junaka 4
Telefon + 387 51 215 611
Web
Email contact@gpkrajina.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 75 11 86 5,64 0,22 5,86
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 55,85 0,00 55,85
> 25% 1 0 1 38,29 0,00 38,29
UKUPNO 80 11 91 99,78 0,22 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČIČIĆ MILENKO 38,29032038,290320
PREF AD BANJA LUKA 16,58380116,583801
ĐURIĆ BORKO 14,17466814,174668
JANKOVIĆ BRANE 12,59730212,597302
VUJATOVIĆ NADA 12,49502712,495027
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999994,999999
TOMIČIĆ DAVOR 0,0608100,060810
PUHIN ZORAN 0,0451760,045176
DIVLJAK VITOMIR 0,0413050,041305
KOTUR RADISLAV 0,0403220,040322

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Garađevinsko preduzeće "Krajina" a.d. Banja Luka osnovano je 1945. godine u Banjaluci. U skoro 7 decenija postojanja prošlo je kroz mnoge transformacije i izraslo u jedno od najvećih i vodećih preduzeća ove vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Osnovna djelatnost Društva je projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje i niskogradnje. Društvo posjeduje svu potrebnu mehanizaciju i opremu, kao i oko 200 zaposlenih svih specijalnosti, osposobljenih za izvođenje svih vrsta radova u građevinarstvu.
U svom sastavu ima više organizacionih cijelina i to: projektni biro, građevinsku operativu, građevinsku mehanizaciju i transport i prateće službe.
U dosadašnjem poslovanju izgrađen je velik broj objekata različite namjene u Banjaluci, Bosni i Hercegovini, zemljama regije, te Iraku, Alžiru, Rusiji, Libiji, Njemačkoj. GP "Krajina" je izgradilo gotovo sva banjalučka velika stambena naselja, a poslednjih godina gradi veliki stambeno-poslovni kompleks "Aleja-Centar" .
GP "Krajina" a.d. Banja Luka posluje u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 9014.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Borko Đurić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Brane Janković predsjednik
Milenko Čičić član
Borjana Milanković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata