Bijeljinska konfekcija "KURJAK" akcionarsko društvo Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Sremska bb
Telefon + 387 55 212 813
Web
Email favorit@rstel.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 670 0 670 15,17 0,00 15,17
5%-10% 1 0 1 9,95 0,00 9,95
10%-25% 1 1 2 24,01 21,03 45,04
> 25% 1 0 1 29,84 0,00 29,84
UKUPNO 673 1 674 78,97 21,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JEFTIĆ VLATKO 29,84309829,843098
MEDIĆ JASMINKA 24,01106624,011066
SIMIKIĆ NEVEN 21,02651021,026510
PREF AD BANJA LUKA 9,9495159,949515
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9747704,974770
JOVANOVIĆ VUJADIN 0,2156390,215639
KAJMAKOVIĆ CVJETKO 0,2156390,215639
VUKOVIĆ JOVICA 0,2156390,215639
GAJIĆ DRAGOLJUB 0,2130940,213094
GAJIĆ PREDRAG 0,2024270,202427
SEKULIĆ LJUBIŠA 0,2024270,202427
SIMIĆ NENAD 0,2024270,202427
CVIJETINOVIĆ CVIJETIN 0,2024270,202427
MILJEN0VIĆ MILE 0,2024270,202427
GLIGOREVIĆ MILENKO 0,2024270,202427
JOVANOVIĆ ŽELJKO 0,2024270,202427

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jasminka Medić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vlatko Jeftić predsjednik
Milena Petrović član
Savo Bojanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Saša Mičić predsjednik
Valentina Todorević član
Zoran Bogdanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata