Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Oslobodioca
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 362 0 362 46,68 0,00 46,68
5%-10% 1 0 1 9,15 0,00 9,15
10%-25% 1 0 1 15,97 0,00 15,97
> 25% 0 1 1 0,00 28,19 28,19
UKUPNO 364 1 365 71,81 28,19 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MAG.DR.THALER GEORG 28,19253628,192536
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 15,97072915,970729
PREF AD BANJA LUKA 9,1548609,154860
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5774394,577439
JANJIĆ MIROSLAV 4,0369684,036968
ŠURLAN RADOMIR 4,0168744,016874
SLADAKOVIĆ MILAN 2,1182862,118286
ZGONJANIN NADA 2,0803162,080316
ŠALABALIJA RADOVAN 0,5999470,599947
REŠIĆ NEDŽAD 0,5962430,596243

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Janjić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Jančić predsjednik
Radovan Karan član
Radomir Šurlan član
Rajko Šljokavica član
Milan Sladaković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Stanković predsjednik
Simo Zgonjanin član
Stevan Joka član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata