Ugostiteljsko turističko preduzeće "KOZARATURIST" a.d. Prijedor - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića
Telefon + 387 52 213 048
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 62 0 62 15,82 0,00 15,82
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 3 0 3 69,18 0,00 69,18
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 67 0 67 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANKOVIĆ BUDIMIR 24,30246924,302469
JANJOŠ VEDRAN 23,35774723,357747
STUPAR JOVO 21,51822621,518226
PREF AD BANJA LUKA 9,9999869,999986
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000115,000011
ĐURIĆ VOJISLAV 2,9833942,983394
LUKIĆ LJUBAN 0,6443270,644327
ZDJELAR NENAD 0,6443270,644327
RODIĆ VUKAŠIN 0,5953020,595302
DAMJANOVIĆ MIODRAG 0,5379560,537956

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Lazo Tomić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata