Podaci o emitentu

Adresa CARA DUŠANA 51
75240 LOPARE
Telefon / Faks 055 671 045/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 131 0 131 36,77 0,00 36,77
5%-10% 4 0 4 34,96 0,00 34,96
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 28,27 0,00 28,27
UKUPNO 136 0 136 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GAJIĆ ZORAN 28,26541528,265415
PREF AD BANJA LUKA 9,4242729,424272
PANIĆ DANIJELA 9,2328149,232814
RADIĆ DRAGO 8,4313988,431398
ILIĆ SRĐAN 7,8724547,872454
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,7121364,712136
STEVANOVIĆ MILIĆ MILENA 2,0655742,065574
PRELIĆ SPASOJE 0,8563660,856366
KNEŽEVIĆ ADAM 0,7467810,746781
ŠAKOTIĆ MILE 0,7193850,719385

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata