Akcionarsko društvo "MD MALIND-PROMET" za proizvodnju, promet i usluge Modriča

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Stepe Stepanovića 22
Telefon + 387 53 811 412
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 7.12.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 225 4 229 33,52 1,50 35,02
5%-10% 1 0 1 5,64 0,00 5,64
10%-25% 3 0 3 59,34 0,00 59,34
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 229 4 233 98,50 1,50 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 7.12.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
HADŽIDEDIĆ OMER 24,19905424,199054
MARIĆ RISTO 23,71008723,710087
ŠOGOROVIĆ SEMIR 11,43299811,432998
PREF AD BANJA LUKA 5,6382645,638264
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,8191322,819132
PETEH EMIL 0,9614430,961443
SAJIĆ RAJKO 0,3282790,328279
BEKAVAC STJEPAN 0,3183080,318308
HALILOVIĆ ŠEHZUDIN 0,3183080,318308
ĆULAPOVIĆ LAZO 0,3102540,310254

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nikica Despotović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Smiljka Marić predsjednik
Igor Šarčević član
Ljiljan Jelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Biljana Dobrokes predsjednik
Ilija Dakanović član
Radmila Bošnjak član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata