Podaci o emitentu

Adresa Bože Tatarevića 16
Telefon + 387 51 645 183
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 254 0 254 26,42 0,00 26,42
5%-10% 3 0 3 23,18 0,00 23,18
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 50,40 0,00 50,40
UKUPNO 258 0 258 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANIĆ MILADIN 50,40221150,402211
PRELIĆ ŽELJKO 9,6557159,655715
PREF AD BANJA LUKA 8,1861428,186142
POPOVIĆ ALEKSANDAR 5,3396125,339612
DOMUZ DRAGAN 4,1878384,187838
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0930604,093060
DOMUZ IGNJATIJA 1,2653171,265317
TUTUNDŽIĆ ZORAN 0,6485700,648570
REPIĆ RADOVAN 0,5398910,539891
ĐORIĆ MIODRAG 0,3566270,356627
KALABIĆ MIŠO 0,3566270,356627

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Blatešić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Stanić predsjednik
Željko Prelić član
Zoran Blatešić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata