"PLANINSKO DOBRO GACKO" Akcionarsko društvo, Gacko

Podaci o emitentu

Adresa Nemanjina 11
Telefon + 387 59 472 365
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 29 0 29 10,14 0,00 10,14
5%-10% 2 0 2 18,88 0,00 18,88
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 70,98 0,00 70,98
UKUPNO 33 0 33 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUČENOVIĆ MILAN 35,48914335,489143
VUČENOVIĆ BOŽO 35,48907435,489074
PREF AD BANJA LUKA 9,9999939,999993
LJUBIČIĆ RADE 8,8799918,879991
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9970604,997060
LOJOVIĆ RADOVAN 0,7333540,733354
VUKOVIĆ VESELIN 0,6614140,661414
MARKOVIĆ RADOMIR 0,2876190,287619
GOVEDARICA JELICA 0,1438100,143810
LAŽETIĆ MILAN 0,1438100,143810
LAŽETIĆ ANĐELKA 0,1438100,143810
KOVAČ SNJEŽANA 0,1438100,143810
STAJIĆ BILJANA 0,1438100,143810
CRNOGORAC RADOJKA 0,1438100,143810
DAVIDOVIĆ STANA 0,1438100,143810
BOŽIĆ DRAGANA 0,1438100,143810
STAJIĆ MILA 0,1438100,143810
GRČIĆ RAJKA 0,1438100,143810
KOVAČEVIĆ MLADEN 0,1438100,143810
DODEROVIĆ DESANKA 0,1438100,143810
MILOŠEVIĆ ALEKSA 0,1438100,143810
PAJOVIĆ NADICA 0,1438100,143810
LOJOVIĆ DANICA 0,1438100,143810
DODEROVIĆ DRAGICA 0,1438100,143810
JEGDIĆ KRSTINJA 0,1438100,143810
LOJOVIĆ ANICA 0,1438100,143810
GRUBAČIĆ MIKA 0,1438100,143810
NJEGUŠ MILENA 0,1438100,143810
BOLJANOVIĆ VIDOSAVA 0,1438100,143810
KOVAČEVIĆ OBRENIJA 0,1438100,143810

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Vulović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Desimir Kovačević predsjednik
Ranko Marković zamjenik predsjednika
Jovo Janjić član
Milimir Grčić član
Mira Kovačević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata