Akcionarsko društvo za primarnu poljoprivredu "PLANINA" Blatnica

Podaci o emitentu

Adresa Blatnica bb
Teslić
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 76 2 78 13,99 2,00 15,98
5%-10% 1 0 1 9,21 0,00 9,21
10%-25% 2 0 2 47,19 0,00 47,19
> 25% 1 0 1 27,62 0,00 27,62
UKUPNO 80 2 82 98,00 2,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 27,62131927,621319
NATURA VITA DOO BLATNICA 24,42801724,428017
NIKOLIĆ DRAGAN 22,76217122,762171
PREF AD BANJA LUKA 9,2053039,205303
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6026524,602652
KOCIJAN MIROSLAVKA 1,9345151,934515
LUKIĆ MIĆO 1,7343661,734366
LUKIĆ ĐORĐO 0,6448170,644817
KOVANUŠIĆ NEDO 0,4447320,444732
NEDIĆ BOJAN 0,4447320,444732
RISTIĆ SIMEUNA 0,4447320,444732
MALIVOJEVIĆ JANJA 0,4447320,444732
KLJEČANIN NIKOLA 0,4447320,444732
LUKIĆ MIRJANA 0,4447320,444732

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Sretko Klječanin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dobrinko Lukić predsjednik
Mile Vrekić zamjenik predsjednika
Petko Lazić član
Simo Đurić član
Stanislav Đurić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dule Borić predsjednik
Mićo Lukić član
Momir Ćelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata