Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 233 4 237 34,73 1,50 36,22
5%-10% 2 0 2 14,53 0,00 14,53
10%-25% 2 0 2 49,25 0,00 49,25
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 237 4 241 98,50 1,50 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JELIĆ LJILJAN 24,70371424,703714
JELIĆ GORDANA 24,54618524,546185
ILIĆ NOVAK 8,8881428,888142
PREF AD BANJA LUKA 5,6383175,638317
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,8190712,819071
PETEH EMIL 0,9614530,961453
SAJIĆ RAJKO 0,3283610,328361
BEKAVAC STJEPAN 0,3185590,318559
HALILOVIĆ ŠEHZUDIN 0,3185590,318559
ĆULAPOVIĆ LAZO 0,3103320,310332

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata