Komunalno preduzeće "PROGRES" Akcionarsko društvo Doboj

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 10
Telefon + 387 53 241 844
Web www.progres-doboj.com
Email progresdoboj@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 83 3 86 23,05 0,90 23,95
5%-10% 1 0 1 5,27 0,00 5,27
10%-25% 1 0 1 15,81 0,00 15,81
> 25% 1 0 1 54,97 0,00 54,97
UKUPNO 86 3 89 99,10 0,90 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŽAKULA ZLATKO 54,96971854,969718
GRAD DOBOJ 15,80901015,809010
PREF AD BANJA LUKA 5,2688975,268897
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,6344492,634449
ALIBABIĆ SAMED 1,5361221,536122
ALIBABIĆ ŠERIF 1,0544281,054428
HADŽIĆ ŽIVKO 0,8074570,807457
RUBIL GORAN 0,7910370,791037
KORSHAVN LEIF JOHN 0,6556990,655699
FILIPOVIĆ DRAGANA 0,6378220,637822

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1947. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Žakula generalni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mladen Vulić predsjednik
Slobodan Ninković član
Boško Đermanović član
Dejan Starčević član
Manojlo Blagojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata