Podaci o emitentu

Adresa Filipa Višnjića 211
Telefon + 387 55 202 724
Web
Email progresad@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 343 3 346 11,60 0,10 11,70
5%-10% 1 0 1 9,20 0,00 9,20
10%-25% 1 1 2 11,82 14,95 26,77
> 25% 1 0 1 52,32 0,00 52,32
UKUPNO 346 4 350 84,95 15,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 52,32499952,324999
SANIERA AG 14,94998014,949980
GRAWE OSIGURANJE AD BANJA LUKA 11,82155711,821557
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINA 9,2012609,201260
KOPONJA SAMOJKO 0,4247970,424797
STEVIĆ ĐOKO 0,2679910,267991
TODOROVIĆ DRAGOLJUB 0,2591700,259170
GLIGOREVIĆ NADA 0,2507100,250710
TRIFKOVIĆ BRANISLAV 0,1530230,153023
BLAGOJEVIĆ LJUBICA 0,1371510,137151

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Osnovano:1980god. Djelatnost kojom se bavi : trgovina na veliko i malo.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubiša Petrović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gavrilo Bobar predsjednik
Drago Đukanović član
Petar Cacanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jadranka Maksimović predsjednik
Milica Bobar član
Ivan Stević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata