Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 23
Telefon + 387 51 860 737
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 15.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 913 3 916 37,59 0,04 37,63
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 62,37 0,00 62,37
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 916 3 919 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 15.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUŠANIĆ PETAR 22,70014422,700144
LUKANOVIĆ ZORAN 20,13107120,131071
ĐURIĆ PERO 19,54035819,540358
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 3,4398013,439801
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU 2,1378272,137827
VIDIĆ BORISLAV 1,8348801,834880
DRVOPRERADA ĐURIĆ DOO DERVENTA 0,6877150,687715
ŠIRONJIĆ ZORAN 0,2941210,294121
KUZMANOVIĆ MIRJANA 0,2203480,220348
PRGONJIĆ BORO 0,1819950,181995

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1962. godine. Preduzeće se bavi trgovinom na malo i zakupom poslovnog prostora.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Pero Đurić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Petar Cvijanović predsjednik
Dragan Ristić član
Draženko Prijević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata