Akcionarsko društvo "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik

Podaci o emitentu

Adresa KARAKAJ 146/A
Telefon + 387 56 211 154
Web vodovodikomunalijezv.com
Email vodovodikomunalije@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 5 0 5 0,37 0,00 0,37
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 2 0 2 29,62 0,00 29,62
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 9 0 9 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD ZVORNIK 65,00626565,006265
MARKOVIĆ OBREN 16,75923416,759234
NOVAKOVIĆ VASO 12,86251312,862513
ALEKSIĆ NOVICA 5,0002385,000238
STANOJEVIĆ VUKANA 0,1081630,108163
JAKŠIĆ STANA 0,0976960,097696
STOJANOVIĆ BRANKA 0,0672450,067245
LUKAJIĆ ALEN 0,0669280,066928
ALIBABIĆ ŠERIF 0,0317190,031719

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 19.06.2003. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću, tj. samoprikupljanjem, prečišćavanjem i distribucijom vode. Preduzeće je u 2005. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Tomić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Radosavljević predsjednik
Predrag Milošević zamjenik predsjednika
Nikola Lazarević član
Vaso Novaković član
Duško Marković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata