Podaci o emitentu

Adresa TRG KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1
76300
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 18 0 18 21,50 0,00 21,50
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 2 0 2 63,50 0,00 63,50
UKUPNO 22 0 22 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 33,49567833,495678
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99959729,999597
PREF AD BANJA LUKA 10,00005810,000058
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000295,000029
LUKIĆ STOJANKA 3,7516073,751607
KUGIĆ VLADIMIR 3,0816703,081670
KOVAČ DANILO 3,0816703,081670
LUKIĆ SLOBODAN 2,4117332,411733
MIĆIĆ TODOR 1,0718601,071860
DRAGUTINOVIĆ DRAGOSLAV 1,0048091,004809

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata