Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Tesle 55
Telefon + 387 57 340 113
Web www.sarajevogas.com
Email ssgas-direkcija@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 87 10 97 2,97 0,35 3,31
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 2 0 2 29,99 0,00 29,99
> 25% 2 0 2 61,70 0,00 61,70
UKUPNO 92 10 102 99,65 0,35 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 31,69533831,695338
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99999829,999998
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 19,99143219,991432
PREF AD BANJA LUKA 10,00001810,000018
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000125,000012
RADULJ DARKO 0,1829310,182931
GOLIJANIN PERO 0,1671140,167114
JOVANČIĆ VLADIMIR 0,1537420,153742
GAVRILOVIĆ SVEN 0,1537420,153742
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,1326250,132625

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Elek direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stefan Mitrović predsjednik
Dragana Kalabić zamjenik predsjednika
Jelena Kokić član
Jelena Mrkobrada član
Sonja Tovilović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata