Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Tesle 55
Telefon + 387 57 340 113
Web www.sarajevogas.com
Email ssgas-direkcija@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 59 6 65 1,22 0,14 1,36
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 22,88 0,00 22,88
> 25% 2 0 2 75,76 0,00 75,76
UKUPNO 62 6 68 99,86 0,14 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 47,87941547,879415
PREF AD BANJA LUKA 27,87942827,879428
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 22,87942322,879423
ĐURIČIĆ SPASOJE 0,1036610,103661
NINKOVIĆ SLAVKO 0,0735320,073532
KRIŽNIK TIHOMIR 0,0643550,064355
VITKOVIĆ LJILJANA 0,0501350,050135
NOVAK SINIŠA 0,0459650,045965
RADULOVIĆ DELIVOJE 0,0417820,041782
TRIFKOVIĆ BLAŽENKA 0,0367630,036763

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Elek direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Vrhovac predsjednik
Dragana Kalabić zamjenik predsjednika
Damjan Škipina član
Jelena Kokić član
Sonja Tovilović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata