"ŠIPAD-KRAJINA" Preduzeće za promet i usluge eksport-import a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Paje Jovanovića bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 349 8 357 27,19 8,22 35,41
5%-10% 1 0 1 5,90 0,00 5,90
10%-25% 1 0 1 17,72 0,00 17,72
> 25% 1 0 1 40,96 0,00 40,96
UKUPNO 352 8 360 91,78 8,22 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANKOVIĆ PROM DOO 40,95767740,957677
STANKOVIĆ BUDIMIR 17,72335417,723354
PREF AD BANJA LUKA 5,9042525,904252
PAVLIC VLADIMIR 4,6879124,687912
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,9521262,952126
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,9717161,971716
TOMIČIĆ DAVOR 1,6781031,678103
"MONTE INVEST" D.O.O 0,8624450,862445
DUKAT DOO BANJA LUKA 0,8497490,849749
ACK GLOBAL LTD CHARLESTOWN 0,3398990,339899

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Budimir Stanković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Velimir Balaban predsjednik
Srđan Ljubojević član
Bojana Jakšić Dodig član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ilija Klepić predsjednik
Radoslav Malešević član
Zorica Jevtić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata