Društvo za proizvodnju modne konfekcije "SANA-LINEA" a.d. Srpska Kostajnica

Podaci o emitentu

Adresa Ustanička 6
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.192 7 3.199 37,59 0,96 38,55
5%-10% 1 0 1 6,78 0,00 6,78
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 54,67 0,00 54,67
UKUPNO 3.194 7 3.201 99,04 0,96 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DEJANOVIĆ BOSILJKA 54,67197754,671977
PREF AD BANJA LUKA 6,7755306,775530
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,3876903,387690
RISOVIĆ SAŠA 1,8862231,886223
KAMENIĆ DINKO 0,7151000,715100
DOŠEN ZORAN 0,6883400,688340
ĆORALIĆ MEHMED 0,5456290,545629
KOS MILOJICA 0,2518870,251887
VUJIĆ DANIJELA 0,2269250,226925
MEDIĆ SAVA 0,2112670,211267

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Bosiljka Dejanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Šteković predsjednik
Smilja Ignjatović član
Drago Bundalo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Maksimović predsjednik
Milutin Drljić član
Milan Bijelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata