Preduzeće za ribarstvo "SANIČANI" a.d. Prijedor - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Saničani bb
Telefon + 387 52 325 636
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 788 4 792 13,31 0,11 13,42
5%-10% 4 0 4 34,45 0,00 34,45
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 52,13 0,00 52,13
UKUPNO 793 4 797 99,89 0,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RATKOVAC RADOJICA 52,12894852,128948
PREF AD BANJA LUKA 9,8926809,892680
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 9,6420679,642067
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 8,7622838,762283
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 6,1501226,150122
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9463404,946340
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151303,715130
KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA 0,1347450,134745
ŽIKOVIĆ SAŠA 0,1041200,104120
KRIVAJA RANKO 0,0434090,043409

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Marčeta stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata