"SIROVINAPRODUKT" akcionarsko društvo za reciklažu metalnih otpadaka i ostataka, promet roba, uvoz izvoz Doboj

Podaci o emitentu

Adresa Kneza Miloša 91
Telefon + 387 53 224 689
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 169 1 170 21,67 0,07 21,74
5%-10% 1 0 1 8,63 0,00 8,63
10%-25% 1 0 1 12,45 0,00 12,45
> 25% 1 0 1 57,17 0,00 57,17
UKUPNO 172 1 173 99,93 0,07 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
INTERLIGNUM DOO TESLIĆ 57,17262357,172623
KUSMUK MILOMIR 12,45242212,452422
PREF AD BANJA LUKA 8,6325078,632507
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,3161394,316139
SIMUNOVIĆ IGOR 2,2023922,202392
NEDIĆ DRAGAN 0,3835910,383591
BAGIĆ BRANISLAV 0,3835910,383591
SPASOJEVIĆ ROSA 0,3415540,341554
PREDOJEVIĆ RANKO 0,3127670,312767
SPASOJEVIĆ NIKOLA 0,2794110,279411

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Mišković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Lazić predsjednik
Milan Vidić član
Stanoje Gligorić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cvijanović predsjednik
Jovan Spasojević član
Rada Stević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata