Preduzeće za konfekcioniranje tkanih i netkanih tekstila "TENA" a.d. Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Krajiška bb
Telefon + 387 53 430 981
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 7.12.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 343 0 343 15,55 0,00 15,55
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 54,42 0,00 54,42
> 25% 1 0 1 30,03 0,00 30,03
UKUPNO 348 0 348 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 7.12.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TANUŠEV VASIL 30,03085130,030851
DEDIĆ TEMIN 15,44300615,443006
TENIĆ ESMIR 14,78540214,785402
ČEMALOVIĆ HARIS 12,35437212,354372
LIGNACON DOO TESLIĆ 11,83698711,836987
RELJIĆ BOŠKO 0,2496130,249613
SMILJIĆ BUDIMIR 0,1509960,150996
VUKOVIĆ MILICA 0,1509960,150996
STANKOVIĆ DRAGICA 0,1509960,150996
SMILJIĆ TIHOMIR 0,1417810,141781
PERIĆ SREDO 0,1417810,141781
GRBIĆ ČEDOMIR 0,1417810,141781
BUBIĆ MIRKO 0,1417810,141781
JOVIČIĆ MIODRAG 0,1417810,141781
GAVRIĆ SLAĐAN 0,1417810,141781
SAVIĆ ZORAN 0,1417810,141781
SEKULIĆ BRANKO 0,1417810,141781
ŠAKANOVIĆ LJUBAN 0,1417810,141781
TRIVUNČEVIĆ RADOMIR 0,1417810,141781
PULJIĆ NEMANJA 0,1417810,141781
STOKIĆ JOVO 0,1417810,141781
LAZIĆ DOBRIVOJE 0,1417810,141781
SMILJIĆ PETAR 0,1417810,141781
ZEKIĆ ZORAN 0,1417810,141781
BRKIĆ MILE 0,1417810,141781
PULJIĆ ŽELJKO 0,1417810,141781

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vasil Tanušev direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nenad Tomović predsjednik
Temin Dedić član
Amor Dedić član
Borislav Pandžić član
Damjan Savić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Marinković predsjednik
Budimir Smiljić član
Dobrivoje Klječanin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata