"TEHNOGAS-KAKMUŽ" Fabrika za proizvodnju i promet tehničkih gasova a.d. Kakmuž-Petrovo

Podaci o emitentu

Adresa Kakmuž, Lugovi bb
Telefon + 387 53 252 040
Web
Email tgp@zona.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 231 2 233 3,64 0,27 3,91
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 34,64 61,44 96,09
UKUPNO 232 3 235 38,29 61,71 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"SOL" S.P.A 61,44198861,441988
TGT AD LAKTAŠI 34,64417234,644172
SMOLKOVIĆ ŽELJKO 0,2419360,241936
JANKOVIĆ MARKO 0,0879460,087946
ĐUKIĆ ŽELJKO 0,0713070,071307
VASIĆ SLAVKO 0,0493210,049321
RADOVANOVIĆ RADO 0,0493210,049321
TOMIĆ ANĐELKO 0,0493210,049321
PIJUNOVIĆ ZORAN 0,0493210,049321
JOVIĆ JANKO 0,0493210,049321
BERENDIKA RADOVAN 0,0493210,049321
ZDJELAR DANE 0,0493210,049321
JOVIĆ RAJKO 0,0493210,049321
SIMIĆ DUŠAN 0,0493210,049321
TATOMIROVIĆ JOVAN 0,0493210,049321
ŠAROVIĆ ČEDO 0,0493210,049321

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće osnovano 1992.godine. Djelatnost: Proizvodnja i promet teh.gasova .Osnovna djelatnost: Proizvodnja tečnog CO2. Od juna 2002.godine preduzeće posluje u okviru italijanske Kompanije SOL iz Monze i postiže pozitivne poslovne rezultate. TGK a.d. Kakmuž - Petrovo  je imalo dvije emisije akcija TGKA-R-A 677.999 akcija nominalne vrijednosti 1 KM i TGKA-R-B 100.000 akcija nominalne vrijednosti 5 KM (akcije TGKA-R-B emitovane su zatvorenom ponudom).

Nakon tranformacije akcija TGKA-R-B u obične akcije nominalne vrijednosti 1 KM, TGK a.d. Kakmuž je povećao broj akcija TGKA-R-A na 1.177.999 akcija nominalne vrijednosti 1 KM.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mladen Ristić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marco Annoni predsjednik
Renato Imeri član
Giulio Fumagalli Romario član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata