"TEHNOGAS" fabrika tehničkih gasova Trn a.d. Laktaši

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Pašića 28
Telefon + 387 51 584 258
Web
Email info@soltgt.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 213 10 223 16,86 1,06 17,92
5%-10% 1 0 1 6,91 0,00 6,91
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 75,18 75,18
UKUPNO 214 11 225 23,77 76,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"SOL" S.P.A 75,17578475,175784
PREF AD BANJA LUKA 6,9074646,907464
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4777513,477751
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 1,8671641,867164
DOŠEN ZORAN 1,3617421,361742
ŽIGON IZTOK 0,6833450,683345
JONAŠ BOJAN 0,4106870,410687
KECMAN BRANKO 0,3092530,309253
PRAŠTALO GORAN 0,2958520,295852
BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR 0,2502880,250288

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

TGT a.d.Laktaši ,samostalno posluje od 1992.godine (ranije u sastavu Tehnogas Sarajevo).Većinski vlasnik Preduzeća je italijanska kompanija SOL spa Monza (75%).Osnovna djelatnost  je proizvodnja i promet tehničkih i medicinskih gasova. Zapošljava 20 radnika.Preduzeće iz godine u godinu,uprkos porastu konkurencije ,ostvaruje značajan porast prometa i poboljšanje svih ekonom.-finansijskih pokazatelja poslovanja.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stanislav Čađo direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marco Annoni predsjednik
Giulio Fumagalli Romario član
Luigi Sculco član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata