Tvornica za obradu metala eksplozijom "TOMEKS" a.d. Ljubija, Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa Drage Lukića bb
Telefon + 387 52 360 036
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 62 0 62 12,34 0,00 12,34
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 0 1 21,09 0,00 21,09
> 25% 1 0 1 51,57 0,00 51,57
UKUPNO 66 0 66 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BALTIĆ STOJAN 51,57077151,570771
KOS MILUTIN 21,08788121,087881
PREF AD BANJA LUKA 9,9999849,999984
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000735,000073
DANILOVIĆ ANDREJ 0,6428880,642888
PRAŠTALO GORDAN 0,6080660,608066
VASILJEVIĆ ŽELJKO 0,5450960,545096
OSTOJIĆ SAŠA 0,4682940,468294
ADAMOVIĆ SINIŠA 0,4682940,468294
IVELJIĆ STIPO 0,4682940,468294

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stojan Baltić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milutin Kos predsjednik
Slobodan Bunić član
Ljubica Škondrić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stevo Brdar predsjednik
Radoslav Ćurić član
Sretko Kecman član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata