"TRGOREMONT",servis,remont i trgovina motornim i priključnim vozilima i rezervnim dijelovima a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Branka Popovića 310
Telefon + 387 51 371 432
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 243 0 243 13,90 0,00 13,90
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 5 0 5 86,10 0,00 86,10
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 248 0 248 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TRNINIĆ ZORAN 21,00729021,007290
KOVAČEVIĆ UROŠ 19,66986319,669863
TRIVIĆ MIRKO 19,48226619,482266
KOVAČEVIĆ LJUPKA 15,47936615,479366
ŽIVKOVIĆ BRANKA 10,45917610,459176
PREF AD BANJA LUKA 4,8701304,870130
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,4350582,435058
VIŠEKRUNA NIKOLA 0,7397930,739793
ČEKO MOMČILO 0,1271260,127126
ROKAVEC JOSIP 0,1178490,117849

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vojo Srdić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Uroš Kovačević predsjednik
Miloš Prosan član
Slobodan Marković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Račić predsjednik
Milorad Uzelac član
Borislav Kos član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata