Podaci o emitentu

Adresa KOZARSKA 6
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 239 190/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 987 7 994 47,04 0,25 47,29
5%-10% 2 0 2 13,76 0,00 13,76
10%-25% 2 0 2 38,95 0,00 38,95
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 991 7 998 99,75 0,25 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GLADOVIĆ LJUBOMIR 23,84222523,842225
JOKIĆ NIKOLA 15,10837215,108372
PREF AD BANJA LUKA 7,9385147,938514
JANJOŠ DOO PRIJEDOR 5,8201745,820174
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,9692573,969257
ANTEŠEVIĆ GORDANA 2,6209062,620906
JANJOŠ VEDRAN 1,6054141,605414
GRBIĆ JOVAN 0,2961420,296142
GRBIĆ DALIBOR 0,2290980,229098
ROSIĆ ČEDO 0,2227880,222788

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata