Autotransportno preduzeće "UDARNIK" a.d. Mrkonić Grad

Podaci o emitentu

Adresa Bjelajce bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 125 1 126 17,05 0,26 17,32
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 2 3 23,64 44,04 67,68
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 128 3 131 55,70 44,30 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LAZENDIĆ PERO 23,64200223,642002
MOTALN SIMEON 22,09156722,091567
KROPEC DRAGO 21,94771521,947715
PREF AD BANJA LUKA 9,9999849,999984
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000055,000005
KESIĆ ILIJA 0,6201530,620153
PODRAŠČANIN ĐURAĐ 0,6201530,620153
GAJIĆ NEĐELJKO 0,5687460,568746
KEŽIĆ MOMČILO 0,5172860,517286
MILAŠINOVIĆ JOVO 0,5014670,501467

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Pero Lazendić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Živko Vidačković predsjednik
Drago Kropec zamjenik predsjednika
Simeon Montaln član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Neđo Ibralić predsjednik
Čuljak Nikola član
Aleš Borin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata