Podaci o emitentu

Adresa BJELAJCE BB
78260 MRKONJIĆ GRAD
Telefon / Faks 050 211 313/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 125 1 126 17,05 0,26 17,32
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 2 3 23,64 44,04 67,68
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 128 3 131 55,70 44,30 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LAZENDIĆ PERO 23,64200223,642002
MOTALN SIMEON 22,09156722,091567
KROPEC DRAGO 21,94771521,947715
PREF AD BANJA LUKA 9,9999849,999984
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000055,000005
KESIĆ ILIJA 0,6201530,620153
PODRAŠČANIN ĐURAĐ 0,6201530,620153
GAJIĆ NEĐELJKO 0,5687460,568746
KEŽIĆ MOMČILO 0,5172860,517286
MILAŠINOVIĆ JOVO 0,5014670,501467

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata