Preduzeće za ugostiteljstvo i turizam "VUČEVO" a.d. Srbinje/Foča - u likvidaciji

Podaci o emitentu

Adresa Njegoševa 4
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 102 0 102 11,49 0,00 11,49
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 78,51 0,00 78,51
UKUPNO 104 0 104 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LOVĆEN DOO FOČA 78,50737478,507374
PREF AD BANJA LUKA 9,9999909,999990
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999954,999995
RUŽIĆ ALEKSANDAR 0,3291180,329118
OBRENOVIĆ SLAVOJKA 0,2599410,259941
DAVIDOVIĆ MIROSLAV 0,2578330,257833
MASTILO MILENA 0,2347740,234774
MASTILO RADENKO 0,2054230,205423
STANKOVIĆ MIODRAG 0,1928730,192873
MILANOVIĆ ZORAN 0,1928730,192873
RADOVIĆ SLOBODAN 0,1928730,192873

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
likvidacioni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata