"VODOVOD" Komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode a.d. Kozarska Dubica

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Oslobodioca bb
Telefon + 387 52 419 951
Web www.vodovodkd.com
Email info@vodovodkd.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 190 0 190 12,09 0,00 12,09
5%-10% 1 0 1 8,38 0,00 8,38
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 79,53 0,00 79,53
UKUPNO 192 0 192 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 79,53045479,530454
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 8,3825688,382568
SLIJEPČEVIĆ MILINKO 0,3163080,316308
STANIĆ NEDELJKO 0,2898930,289893
BABIĆ MILORAD 0,2770200,277020
PRALICA BOGOLJUB 0,2753480,275348
PUZIGAĆA ZORAN 0,2283700,228370
BUNJEVAC MIROSLAV 0,2093950,209395
PETROVIĆ MILADA 0,1813080,181308
MATARUGA LJUBO 0,1805560,180556

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Željko Dragičević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Danijel Puhalić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Lukić predsjednik
Marijana Kotur član
Tanja Latinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata