Podaci o emitentu

Adresa Kozarska 87
Telefon + 387 52 236 600
Web
Email vodapd@sprinter.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 535 0 535 10,35 0,00 10,35
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,95 0,00 14,95
> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70
UKUPNO 537 0 537 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 74,69510374,695103
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 14,95051714,950517
JEŽ ĐORĐO 0,2037290,203729
BALABAN BOŠKO 0,1221800,122180
PAČARIZ DIANA 0,1197940,119794
KUSONJIĆ MARINA 0,1078600,107860
JURIŠIĆ BORO 0,1069500,106950
MUTIĆ DRAŠKO 0,1059560,105956
KOVAČEVIĆ MIROSLAV 0,0977160,097716
JAGODIĆ SPOMENKO 0,0977160,097716

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Šipka direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Azra Borovčanin predsjednik
Dragica Plavšić Stojanović zamjenik predsjednika
Jela Milanko član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata