Akcionarsko društvo "VODOPRIVREDA DRINA" Zvornik - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Braće Obradović 1
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 147 2 149 28,01 0,48 28,50
5%-10% 1 0 1 6,98 0,00 6,98
10%-25% 1 0 1 19,38 0,00 19,38
> 25% 1 0 1 45,14 0,00 45,14
UKUPNO 150 2 152 99,52 0,48 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MITROVIĆ BORISAV 45,14496145,144961
DOO KOČANJ PROM ZVORNIK 19,38107519,381075
PREF AD BANJA LUKA 6,9751686,975168
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4876493,487649
MEDIĆ STANA 3,1149523,114952
MITROVIĆ STANOJE 0,5913070,591307
ILIĆ ŽIVAN 0,4745930,474593
MAKSIMOVIĆ PETAR 0,4481030,448103
KRSTIĆ MILENKO 0,3928930,392893
GAJIĆ JELA 0,3860740,386074

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Petrović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata