Podaci o emitentu

Adresa Solunskih dobrovoljaca 1
Telefon + 387 59 463 147
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 116 0 116 20,00 0,00 20,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,00 0,00 15,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 118 0 118 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GACKO 64,99932264,999322
JOKIĆ RADOMIR 15,00000515,000005
SUPIĆ RADOVAN 0,5775760,577576
RADMILOVIĆ RADOMIR 0,5592380,559238
GOVEDARICA MILIMIR 0,4996520,499652
GOJKOVIĆ VELIMIR 0,4675730,467573
CRNOGORAC MLADEN 0,4492350,449235
ŠUPIĆ MILAN 0,4492350,449235
KRSTOJEVIĆ RATKO 0,4492350,449235
KOPRIVICA PREDRAG 0,4354680,435468

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Lučić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragoljub Milošević predsjednik
Aleksandar Ćeranić član
Vladimir Crnogorac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata