Podaci o emitentu

Adresa Njegoševa 1
Telefon + 387 54 611 950
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 50 0 50 23,80 0,00 23,80
5%-10% 1 0 1 9,53 0,00 9,53
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 66,67 0,00 66,67
UKUPNO 52 0 52 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA ŠAMAC 66,67428766,674287
PREF AD BANJA LUKA 9,5252279,525227
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,7626184,762618
GRUMIĆ VIDOSAVA 1,9210581,921058
SIMIĆ MILOŠ 1,5780091,578009
KOJIĆ JOVAN 1,5780091,578009
SIMEUNOVIĆ SIMEUN 1,5780091,578009
CVIJETIĆ NOVICA 0,8919210,891921
RADIĆ RUŽICA 0,7375490,737549
STOJIĆ STANA 0,7375490,737549
RADIĆ KRISTIJAN 0,7375490,737549

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stevo Tovirac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Čeliković predsjednik
Toda Bošnjak član
Petar Petrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata