Podaci o emitentu

Adresa Dunavska 1C
Telefon + 387 51 302 096
Web
Email veletekstilbl@inecco.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 142 1 143 8,64 0,09 8,72
5%-10% 1 0 1 8,42 0,00 8,42
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 82,85 0,00 82,85
UKUPNO 144 1 145 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AS ASTORIJA DOO BANJA LUKA 82,85149082,851490
PREF AD BANJA LUKA 8,4246578,424657
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,2123284,212328
MIRKOVIĆ VELJKO 0,2278880,227888
ŠEHOVIĆ MINA 0,1373350,137335
BOŠKOVIĆ MILKA 0,1182440,118244
OPAČIĆ DESIMIR 0,1146660,114666
LUKENDA ANKICA 0,1120860,112086
KARALIĆ MIRJANA 0,1080460,108046
GRUIČIĆ BOJA 0,1052510,105251

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milivoj Trnić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zdravko Bikić predsjednik
Lana Cvetanovska član
Milivoj Trnić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata