Podaci o emitentu

Adresa DUNAVSKA 1c
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 302096/051 302082
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 142 1 143 8,64 0,09 8,72
5%-10% 1 0 1 8,42 0,00 8,42
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 82,85 0,00 82,85
UKUPNO 144 1 145 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AS ASTORIJA DOO BANJA LUKA 82,85149082,851490
PREF AD BANJA LUKA 8,4246578,424657
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,2123284,212328
MIRKOVIĆ VELJKO 0,2278880,227888
ŠEHOVIĆ MINA 0,1373350,137335
BOŠKOVIĆ MILKA 0,1182440,118244
OPAČIĆ DESIMIR 0,1146660,114666
LUKENDA ANKICA 0,1120860,112086
KARALIĆ MIRJANA 0,1080460,108046
GRUIČIĆ BOJA 0,1052510,105251

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata