Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Bijeljina - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Račanska 56
Telefon + 387 55 209 826
Web
Email veterinarska@telrad.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 240 2 242 52,62 3,18 55,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 1 1 0,00 13,24 13,24
> 25% 1 0 1 30,96 0,00 30,96
UKUPNO 241 3 244 83,58 16,42 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NAĐ MAĐARAC ALIDA 30,96355330,978374
TOP CAR HOCHRHEIN GMBH 13,24063213,246969
RISTIĆ NADA 3,9284853,930365
TRIFUNOVIĆ MILORAD 3,6981963,699967
PREF AD BANJA LUKA 3,1275823,129079
DRAGIĆ AMIR 3,1273233,128820
PETROVIĆ VERA 3,0564653,057928
HADŽIAHMETOVIĆ AMIR 2,9561262,957541
GAZIBEGOVIĆ SENAD 2,8425982,843959
SOFIĆ NUSRET 2,8259182,827271

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Rade Hadži Stević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata