Akcionarsko društvo "VETERINARSKO STOČARSKI CENTAR" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Knjaza Miloša 21
Telefon + 387 51 313 067
Web www.veterinarskicentar.com
Email vsc@spinter.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 182 1 183 21,79 0,01 21,80
5%-10% 1 0 1 7,27 0,00 7,27
10%-25% 1 0 1 16,38 0,00 16,38
> 25% 1 0 1 54,55 0,00 54,55
UKUPNO 185 1 186 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 54,54650754,546507
ČEGAR MARKO 16,37581116,375811
PREF AD BANJA LUKA 7,2734067,273406
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6366783,636678
VUČIĆ DUBRAVKO 1,8478341,847834
SLIHBEGOVIĆ HASAN 1,7234571,723457
JULARDŽIĆ RIFET 1,0417201,041720
ZAMOLA ALMA 1,0335461,033546
IČAGIĆ SABHUDIN 0,9462790,946279
HUSKIĆ MEHMED 0,7680910,768091

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Ilić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragutin Matarugić predsjednik
Spomenka Travar član
Stoja Jotanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Vaško predsjednik
Rodoljub Trkulja član
Branka Ružević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata